De Nieuwe Studiedag

- Het hele jaar door werken aan kwaliteit -

 

DNS staat voor een aansprekend en inspirerend evenement met creatieve werkvormen die ruimte geven aan verschillen tussen mensen. Het credo van het concept luidt: De Nieuwe Studiedag, het hele jaar door werken aan kwaliteit. Wij beschouwen het concept studiedag niet als een op zich staand fenomeen maar als een proces waarin op duurzame wijze wordt samengewerkt aan ontwikkeling van het onderwijs. 

 

 

Het concept De Nieuwe Studiedag (DNS) volgens het PDCA model. Binnen de cyclus van een jaar wordt effectief gewerkt aan het behalen van gezamenlijk gestelde doelen.

 

 

Binnen het concept van DNS werken wij volgens de volgende filosofie:

  1. Veranderprocessen zijn leuk en geven uiting aan de speerpunten van het strategisch beleidsplan van de school.
  2. Participatie is een voorwaarde voor veranderbereidheid;
  3. Participatie van management is van wezenlijk belang voor slagen van het project;
  4. De kracht van cultuur is het vermogen mensen samen te brengen; 
  5. Het PDCA-model dient als instrument om acties rondom kwaliteitsverbetering te borgen.
    Dit draagt bij aan de succesbeleving van het project.