Pilot De Nieuwe Studiedag

 

Uitvoering van Pilottraject omtrent planmatig werken rondom didactisch handelen en professionalisering. Vormgeving van traject en organisatie daarvan in nauwe samenwerking met MT. Viertal studiedagen binnen het concept van Plan Do Check Act. Plannen maken en actiepunten borgen en evalueren. Start van cyclisch werken binnen drie niveau's: teams, secties en individueel. Project loopt en wordt nog geëvalueerd.


Jumbo Fitclass Challenge

 

In samenwerking met een aantal Jumbo filialen organiseert Inter21 de Jumbo Fitclass Challenge voor het voortgezet onderwijs. Een mooi initiatief waarin de lokale Jumbo supermarkt met het onderwijs samenwerkt op het gebied van gezond eten en bewegen.


 

KNVB - Futsal Fissa

 

Inter21 geeft invulling aan het project Futsal Fissa van de KNVB door het ontwikkelen van een handboek voor het voortgezet onderwijs. Met dit handboek kunnen docenten Futsal Fissa zelfstandig organiseren aan de hand van scenario's, 21st Century Skills en vakoverstijgende lesbrieven. Daarnaast kunnen scholen bij ons terecht voor wat betreft het organiseren en uitvoeren van dit project.